Jazyk: čeština němčina angličtina

Nabízíme své služby
předním dodavatelům
světových automobilek

Reference

Realizujeme projekty pro:

Logo BMW Logo MINI Logo Rolls Royce Logo AUDI Logo Volkswagen Logo PORSCHE

Ukázky prací:

Měřící přípravky

Měřící přípravky

Měřící přípravky pro kontrolu kvality dílů. Simulace prvků karoserie pro měření přesnosti protikusů.

Kontrola a měření referenčních bodů

Kontrola a měření referenčních bodů

Kontrola a měření referenčních bodů na plastových dílech interiérů vozidel, to vše na kompaktní základní desce, kterou je možné použít kdekoliv ve výrobním procesu.


Upínací přípravky

Upínací přípravky

Upínací přípravky pro měření jednotlivých plechů i již svařených, snýtovaných, slepených a jinými způsoby pevně spojených dílů karoserie. Toto řešení je pro stacionární měřící pracoviště s rastrovým upínacím systémem a speciálními měřícími zařízeními.

Automatizované robotické pracoviště

Automatizované robotické pracoviště

Automatizované robotické pracoviště na svařování částí karoserie s robotickým založením i vyjmutím svařovaných plechů.


Automatizované robotické pracoviště

Automatizované robotické pracoviště

Automatizované robotické pracoviště na svařování částí karoserie za použití nejmodernější vzduchem poháněných upínacích zařízení i lineárních pohonů. To vše uložené na otočném stole s horizontální osou otáčení.

Polo manuální pracovní stanice

Polo manuální pracovní stanice

Polo manuální pracovní stanice na svařování částí karoserie. Přípravek kombinuje ruční potenciál dělníka, jako například: založení a vyjmutí svařovaného dílu, částečné před upnutí, či manuální svařování. Zbývající operace jsou již obstarávány nejčastěji pneumatickými komponenty. Stanice je opatřena výškově nastavitelným stolem pro lepší ergonomii.


Polo manuální svařovací stanice

Polo manuální svařovací stanice

Polo manuální svařovací stanice větších soustav plechů s lineárními pohony a pevnou výškou pracovního stolu.

obrázek reference

Kompletní výkresová dokumentace

Kompletní výkresová dokumentace dle nároků zákazníka a norem ISO a DIN. Samozřejmostí jsou sestavné výkresy, výrobní výkresy jednotlivých vyráběných součástí, svařovací a obráběcí výkresy, kusovníky, vypalovací a řezací šablony, aj.


Svařování Laserem

Svařování Laserem

Automatizované robotické pracoviště na svařování částí karoserie laserem s robotickým založením i vyjmutím svařovaných dílů.

Montážní efektor robota

Montážní efektor robota

Montážní a manipulační efektor robota. V průběhu manipulace zároveň montuje dva závěsy dveří před procesem montáže na karosérii.


Montážní efektor robota

Montážní efektor robota

Efektor robota je vybaven čtyřmi šroubováky které přišroubují díl k rámu karosérie.

Manipulační efektor robota

Manipulační efektor robota

Pomocí tohoto efektoru přenáší robot díl karosérie mezi jednotlivými automatizovanými pracovišti nebo zásobníky.


Svařovací stanice

Svařovací stanice

Svařovací přípravek pro svařování robotem s ručním zakládáním dílů na otočném stole s vertikální osou otáčení.

obrázek reference

Montážní efektor robota

Montážní efektor robota slouží k montáži zadních dveří. Správná poloha montovaných dveří k rámu je zajišťována pomocí soustavy optických senzorů a průmyslových kamer.


Montážní stanice

Montážní stanice

Plně Automatická montážní stanice pro spojení dílů karosérie pomocí lepených a šroubovaných spojů.