Jazyk: čeština němčina angličtina

Nabízíme své služby
předním dodavatelům
světových automobilek

Logo DS CATIA
Pracujeme s licencovaným softwarem

CAD software CATIA

Konstruktéři VorKon Engineering při své práci používají osvědčený CAD software CATIA. Jde o uznávaný a profesionální program, ve kterém lze vytvořit vysoce kvalitní a přesné konstrukční návrhy jednotlivých součástí i celých strojů nebo výrobních linek. Software CATIA je používán odborníky v řadě průmyslových odvětví – nejen v automotiv, ale také v leteckém průmyslu, své uplatnění nachází v loďařství, v těžařském průmyslu, strojírenství nebo v oblasti high tech.


Produkty a služby

Společnost VorKon Engineering se zaměřuje na několik klíčových oblastí působení. Mezi její přední produkty z oblasti konstrukcí patří zejména:

V případě strojů jde především o součásti robotizovaných linek, z nichž asi 80 procent tvoří svařovací linky. Stroje, které vychází z konstrukční kanceláře společnosti Vorkon Engineering v Ostravě, se zpravidla stávají součástí procesu výroby karosérie automobilů.